Om Stress

Hvad er stress?

Stress er ikke en sygdom, men en tilstand og kroppens reaktion på en belastning.


Kortvarig stress, som vi oplever hver dag, gør os i stand til at yde en ekstra indsats både fysisk og psykisk. Det kan være at nå bussen, gå til eksamen eller jobsamtale. Kortvarig stress er helt normalt og hensigtsmæssigt.


Langvarig stress, hvor stresssymptomer er vedvarende, kan være skadelig for helbredet og kan lede til sygdom.


Det er vigtig at skelne mellem den de 2 stresstilstande. Den kortvarige stress varer timer eller dage. Vi kommer ofte i en kortvarig akut stresstilstand, hvor krop og psyke reagerer. Kortvarig stress skærper vores sanser og gør os i stand til at handle hurtigt. Det kan føles ubehageligt, mens det står på, men når udfordringen er overstået, aftager reaktionen, og vi kan slappe af igen. Måske har du mærket stresssymptomer som hjertebanken, ubehag og irritation. I nogle tilfælde, som f.eks. ved en ubehagelig samtale, kan der opstå følelsesmæssig uro og stresstilstanden kan komme til at strække sig over meget længere tid end samtalen varede.


Langvarig stress er når det der stresser os ikke forsvinder, men bliver ved med at give ubehag over uger, måneder eller år, taler vi om langvarig stress. Det kan bl.a. opstå ved stort arbejdspres, dårligt arbejdsmiljø, sygdom og skilsmisse o.a.


Får vi ikke mulighed for at komme ud af belastningen og bliver ved med at være anspændte, bliver det farligt og på sigt opslidende for vores helbred, der påvirkes både kropsligt, mentalt og socialt. Immunforsvaret svækkes og vi bliver mere modtagelige overfor sygdomme.


Vi kan alle blive ramt af kronisk stress, uanset hvor robuste vi ellers syntes at være. Her er det vigtigt at søge hjælp. Det er også vigtigt at forebygge at komme ud i den langvarige stress. Det er det , som jeg kan hjælpe med gennem mine tilbud omkring stressforebyggelse og behandling.

Stresstest

Hvor ligger du ift. dit stressniveau?


Nedenfor kan du tage førende stressforsker Bo Netterstrøms test