Stressforebyggelse & Behandling

  • Individuel Psykomotorisk behandling
  • Stressvejledning
  • Afspænding & Velvære
  • Naturen som sundhedsfremme
  • Gruppeforløb til stressbehandling
  • Trivselsoplæg
  • Teambuilding, Workshops & Events

Folkeoplysningshold (sept.-dec. og jan.-apr.)

  • Bevægelse & Afspænding, Aof 
  • Zumba® Gold og afspænding, Aof

Helt kort: Jeg tilbyder stressforebyggelse- og behandling. Og har stor erfaring med at kombinere nyeste viden med professionel omsorg.


Ud fra et naturvidensskabelig og humanistisk afsæt arbejder jeg med at forbedre det hele menneskes kropslige og mentale trivsel.
I 2010 blev jeg færdig som Professionsbachelor i Psykomotorisk terapi og Afspændingspædagogik . Lige siden har jeg arbejdet som psykomotorisk terapeut og stressvejleder i forebyggende og afhjælpende stress og trivselsindsatser .


Mine arbejdsområder omfatter både trivselsoplæg, stressvejledning, psykomotorisk behandling, gruppeforløb og workshops for medarbejdere, ledere og borgere - Disse indsatser for bl.a. Randers Kommune, Randers Sundhedscenter, Godt i Gang, en forebyggende trivselsindsats til at forebygge langtids sygemeldinger, siden 2010. Derudover har jeg også arbejdet med rehabiliterende jobafklaringsindsatser særligt det efterspurgte Psykomotorisk Sundhedsfremme, for eksterne samarbejdspartnere.


I 2023 blev jeg selvstændig og hjælper i dag særligt erhvervsaktive og private med at afhjælpe og forebygge stress samt øge trivslen.


Historik:

I kraft af tidligere 12 års ansættelse i en international koncern møder jeg såvel virksomheders, som private menneskers behov for øget trivsel og stresskompetence. I 2004 tog jeg mit arbejdsliv op til revision og fandt min rette hylde gennem uddannelsen til Psykomotorisk teapeut med fokus på Krop & Psyke. Heri indgår Kropsbevidsthedstræning, samt Psykologi, Bevægelse og Behandling

Hvem er jeg? 


Hvad tilbyder jeg?

Personligt genoplader jeg

og interesserer mig for

Selv genoplader jeg i Naturen. Jeg holder af at sanke urter og smukke blomster, lytte til en bæk. At nære og se noget gro i min gamle haves kringelkroge og vilde bede giver mig personlig glæde og ro i krop og sind.


- Helt grundlæggende er mit fag også min livsstil. Navnligt det at lytte til kroppen og agere hen-sigtsmæssigt på det den fortæller.


Jeg holder af at Danse samt Padleboarde Havet - de er min aktive flow og medtiative pauser. For mig skal motion være sjovt og give mig mere end en trimmet krop. Afspænding er lige så afgørende for mig.


Endelig giver det mig meget at mødes og socialisere med venner og familie. Jeg bor sammen med min mand og har 2 børn, som er fløjet fra reden og har i øvrigst selv erfaret stress i krop og sind og har derfor en dybere personlig og faglig indsigt, forståelse og erfaring med stress - og med vejen til at håndtere den.